Oferta

Podziel się

oferta

Jeżeli na co dzień:

 • Odpowiadasz za rozwiązywanie incydentów i problemów zgłaszanych przez użytkowników
 • Definiujesz usługi i uzgadniasz dla nich SLA
 • Walczysz o dotrzymanie SLA uzgodnionego z biznesem
 • Monitorujesz i raportujesz poziom usług (SLA) do biznesu i/lub zarządu
 • Tłumaczysz się przed biznesem z niskiej jakości świadczonych usług i nie dotrzymania SLA
 • Zarządzasz zespołem IT, odpowiedzialnym na utrzymanie systemów informatycznych
 • Zarządzasz budżetem organizacji IT
 • Współpracujesz z dostawcami zewnętrznymi
 • Wdrażasz nowe rozwiązania, systemy i aplikacje

Pomogę Ci efektywniej i lepiej zarządzać usługami IT świadczonymi dla biznesu poprzez:

 • Utworzenie katalogu usług świadczonych przez organizację IT dla biznesu
 • Zdefiniowanie i uzgodnienie z biznesem wymaganego poziomu usług SLA
 • Określenie działań zapewniających dotrzymanie wymaganego poziomu usług SLA
 • Weryfikację pod względem merytorycznym umów z dostawcami IT
 • Organizację pracy zespołów wsparcia/utrzymania: Service Desk, administratorzy infrastruktury, aplikacji, baz danych
 • Zaprojektowanie, wdrożenie i/lub optymalizację procesów:
  • Zarządzania incydentami
  • Zarządzania problemami
  • Zarządzania zmianą i konfiguracją
  • Zarządzania poziomem usług
 • Weryfikację i optymalizację wykorzystywanych narzędzi monitorowania i raportowania:
  • Wymaganego poziomu usług – SLA
  • Obsługi zgłoszeń: incydenty, problemy, service requesty – ITSM
  • Infrastruktury sprzętowo-programowej

Zapraszam do kontaktu ze mną, w celu omówienia zakresu i zasad współpracy.

Mariusz Siek

email: ms@mariuszsiek.pl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mariuszsiek/

www: http://mariuszsiek.pl


Podziel się