Underpinning Contract – zadbaj o swoje interesy!

Podziel się

underpinning-contractUsługi IT mogą być dostarczane przez wewnętrzne zespołu IT lub przez dostawców zewnętrznych. Nie oceniam, który model jest lepszy lub gorszy, tylko zwracam uwagę, że korzystanie z dostawcy zewnętrznego wymaga podpisania dobrej umowy. Celem umowy jest zapewnienie świadczenia usług na poziomie uzgodnionym z biznesem i zabezpieczenie zamawiającego usługę, w przypadku wystąpienia problemów z jej funkcjonowaniem. Świadomie prezentują perspektywę zamawiającego, ponieważ dostawca potrafi zadbać o swoje interesy. Jeżeli coś nie jest zapisane w umowie to jest korzystne dla dostawcy a nie zamawiającego.

Nie będę podawał szczegółowego zakresu, który powinien znaleźć się w umowie pomiędzy zamawiającym a dostawcą (underpinning contract). Możecie go bez problemu znaleźć np tutaj https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Checklist_Underpinning_Contract_(UC) lub książce ITIL Service Design (appendix 6).

Nie jestem prawnikiem więc nie odnoszę się do prawnych aspektów, które muszą znaleźć się w takiej umowie. Skoncentruję się tylko na najważniejszych elementach merytorycznych UC, które nie zawsze są opisane korzystnie dla zamawiającego usługę.

Zakres umowy

To najważniejszy element każdej umowy a w szczególności umowy na świadczenie usług pomiędzy zamawiającym i dostawcą. Jednoznacznie i precyzyjnie definiujemy jakie usługi zamawiamy u dostawcy. Dobrze zdefiniowany zakres będzie pomagał obu stronom co i jak ma być świadczone przez dostawcę dla zamawiającego. Jeżeli nie umieścimy jakiejś aktywności w zakresie, dostawca nie będzie chciał jej wykonywać lub będzie oczekiwał za nią dodatkowego wynagrodzenia.

Słownik pojęć

Bardzo ważnym, podobnie jak w przypadku umowy SLA, jest słownik pojęć. Definiujemy wszystkie najważniejsze terminy, które będą później występować w umowie w szczególności takie jak: błąd, awaria, incydent, problem, zmiana, czas reakcji, czas naprawy, dostępność, wydajność itp. Im lepiej przygotujemy tą część, tym później będziemy mieli mniej nieporozumień z dostawcą. Dobrze przygotowany słownik pojęć działa z korzyścią dla obu stron i pozwala efektywniej realizować umowę przez obie strony.

Parametry poziomu usług

Umieszczamy w tej części wszystkie parametry, dotyczące poziomu na jakim maja być świadczone usługi przez dostawcę. Jakie parametry znajdą się w tej części zależy od tego, jakie usługi zamawiamy. Najważniejsze parametry to:

Metody pomiarowe

Zdefiniowanie parametrów poziomu usług nie zagwarantuje nam ich dotrzymania, jeżeli nie będziemy wiedzieć jak będą wyznaczane. Sposób mierzenia parametrów poziomu usługi jest bardzo często pomijany w umowach UC. Metody pomiarowe powinny zawierać:

  • Wzór jak będą wyznaczane wartości rzeczywiste poszczególnych parametrów
  • Jakie będzie źródło danych pomiarowych
  • Jakie narzędzia zostaną wykorzystane do pomiaru i wyliczania parametrów

Obsługa serwisowa

W szczególności należy zadbać aby zgłoszenia serwisowe były zgłaszane w narzędziu ITSM zamawiającego a nie dostawcy. Dlaczego?

  • Aby mieć pełną kontrolę nad procesem obsługi zgłoszeń, w tym przypadku przez III linię wsparcia
  • Monitorować czas reakcji i rozwiązania dla zgłoszeń do dostawcy (incydenty, problemy, zmiany)
  • Nie być zależnym od narzędzia obsługi zgłoszeń dostawcy

Rozliczenie realizacji umowy

Umowa z dostawcą musi być  rozliczana, najlepiej w cyklach miesięcznych. dlatego podstawą rozliczenia powinien być raport, który przygotowuje dostawca z realizacji usług. Raport powinien zawierać wyznaczone, wartości rzeczywiste parametrów poziomu usług zawartych w umowie, wraz z weryfikacją czy zostały dotrzymane wartości dopuszczalne. Szablon i zawartość raportu powinien być uzgodniony przez strony przed podpisaniem umowy. Może być również załącznikiem do umowy. Dopiero potwierdzenie w raporcie dostarczenia usług, zgodnie z wymaganym poziomem, powinno być podstawą do rozliczenia usług i płatności za nie.

Kary umowne

Chociaż element kar umownych jest mocno związany z prawnymi aspektami umowy z dostawcą, to jednak ma również swoją merytoryczną część. W merytorycznej część powinny znaleźć się pozycje, które wskazują jakie są kary umowne za niedotrzymanie poszczególnych parametrów poziomu usług. Brak w umowie konsekwencji związanych ze świadczeniem usług na poziomie nie zgodnym z uzgodnionym pomiędzy stronami, jest powodem, dla którego dostawcy może nie zależeć aby dostarczać usługi na jak najwyższym poziomie.

Przedstawiłem najważniejsze elementy, na które należy zwrócić uwagę, uzgadniając umowę na świadczenie usług z dostawcą. Mam nadzieję, że te rady pomogą uzgodnić i podpisać umowę, która będzie korzystna dla obu stron.

Pytanie: Który ze wskazanych przeze mnie elementów uważałeś do tej pory za mało ważny?


Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.