Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami

Podziel się

zarządzanie wydaniami i wdrożeniamiPrzejście z etapu projektowania i wytwarzania do etapu eksploatacji usługi IT, oprócz procesu walidacji i testowania, wymaga jeszcze zarządzenia wydaniami i wdrożeniami, które te wydania wprowadzą na produkcję. Żeby nie było, mamy dedykowany proces, który się tym zajmuje i pomaga nam abyśmy o niczym nie zapomnieli. Jakie są najważniejsze elementy tego procesu, chciałbym napisać w tym artykule.

Cele

Proces zarządzania wydaniami i wdrożeniami odpowiada za zaplanowanie, zaharmonogramowanie i kontrolę budowania, testowania i wdrażania wydań oraz dostarczenie nowych funkcjonalności dla biznesu, jednocześnie zapewniając integralność istniejących na produkcji usług.

Realizacja tej odpowiedzialności wymaga:

 • Zdefiniowania i uzgodnienia planów wydań i wdrożeń z wszystkimi udziałowcami, w tym z klientem
 • Przygotowania i przetestowania pakietu wydania, składającego się z elementów konfiguracji, które są ze sobą spójne
 • Zapewnienia integralności pakietu wydania oraz komponentów wchodzących w jego skład, w całym procesie wdrożenia
 • Przechowywania pakietów wydań w repozytorium wydań (Definitive Media Library)
 • Wdrożenia pakietu wydania z repozytorium wydań na produkcję, zgodnie z planem i harmonogramem
 • Zagwarantowania, że wszystkie pakiety wydania mogą być monitorowane, instalowane, testowane, weryfikowane, odinstalowywane i wycofane
 • Zagwarantowania, że nowa lub zmieniona usługa, w zakresie technologii i organizacji, dostarcza oczekiwane wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
 • Rejestrowania i zarządzania ryzykami i zagadnieniami, związanymi z nową lub zmienioną usługą oraz podejmowanie działań naprawczych
 • Zagwarantowania transferu wiedzy do użytkowników aby mogli lepiej wykorzystać dostarczane usługi
 • Zagwarantowania przekazania umiejętności i wiedzy do zespołu utrzymania, aby mógł świadczyć wsparcie zgodne z SLA

Zakres

Zakres procesu zarządzania wydaniami i wdrożeniami obejmuje procesy, systemy i funkcje, wymagane do przygotowania pakietu, testowania i wdrożenia wydania na produkcję.

W szczególności dotyczy elementów konfiguracji takich jak:

 • Infrastruktura sprzętowo-programowa
 • Zasoby wirtualne jak serwery i dyski
 • Aplikacje i oprogramowanie standardowe
 • Szkolenia na użytkowników i zespołów utrzymania
 • Usługi oraz związane z nimi umowy np SLA, katalog usług

Proces zarządzania wydaniami i wdrożeniami:

Korzyści

Dobrze i efektywnie działający proces zarządzania wydaniami i wdrożeniami, przynosi następujące korzyści:

 • Zmiana dostarczana jest szybciej, optymalnie kosztowo i ze zminimalizowanym ryzykiem
 • Gwarancja wykorzystania nowych lub zmienionych usług przez klientów i użytkowników, w sposób, który wspiera cele biznesowe
 • Poprawa spójnego podejścia do wdrożenia w zakresie zmiany biznesowej, zespołów usługowych, dostawców i klientów
 • Przyczynienie się do spełnienia wymagań audytowych, związanych z monitorowaniem w całym procesie wdrożenia
 • Zmniejszenie kosztów dostarczanej usługi – zespoły IT nie muszą rozwiązywać problemów związanych z wdrożeniem

Pilot

Bardzo użytecznym rozwiązaniem przy wdrażaniu nowych usług jest skorzystanie z pilota, czyli wdrożenie usług tylko dla wybranych użytkowników. Należy jedna zwrócić uwagę na właściwe dobranie liczby użytkowników. Jeżeli użytkowników będzie za mało, to weryfikacja będzie nie wystarczająca i nie zostaną wykryte błędy, które wystąpią następnie na produkcji. Jeżeli użytkowników będzie za dużo, to nie uzyskamy odpowiedniej elastyczności i prędkości, w osiągnięciu oczekiwanych korzyści pilota.

Ważne jest aby dobrze ustalić kryteria, na podstawie których będziemy oceniali, czy pilot zakończył się sukcesem i możemy wdrożyć usługę dla wszystkich użytkowników.

Odpowiednie przygotowanie i przetestowanie wydania, pozwala na jego sprawne przeprowadzenie na produkcji i zminimalizowanie niedostępności usług dla biznesu. Bardzo dużo zależy od pakietów instalacyjnych, które wykorzystywane są do wdrożenia wydania na produkcji, dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę, na ich przygotowanie. Najważniejsze aspekty to kompletność i instrukcje instalacji oraz poprawność przygotowanych paczek. Dobrze wykonana praca, zaowocuje krótszym czasem trwania wdrożenia i mniejszą ilością błędów, które podczas niego wystąpią. Warto poświęcić czas i energię w proces zarządzania wydaniem i wdrożeniami, aby zagwarantować sobie wysoki poziom usług na produkcji.

Pytanie: Jak często wdrażasz wydania na produkcję?


Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.