Zarządzanie poziomem usług

Podziel się

zarządzanie poziomem usługW poprzednim artykule opisywałem proces zarządzania katalogiem usług. Bardzo mocno z nim powiązany jest proces zarządzania poziomem usług. Tak naprawdę kiedyś zarządzanie katalogiem usług było w ramach procesu zarządzania poziomem usług, ale zostało wydzielone do oddzielnego procesu. Nie dziwi więc fakt, że oba procesy są spokrewnione i zarządzanie poziomem usług bez katalogu usług nie miałoby co robić, bo poziom świadczenia określa się dla usług zdefiniowanych w katalogu usług. Ponieważ katalog usług jest bardzo ważnym produktem i narzędziem w zarządzaniu usługami IT, według mnie dobrze się stało, że został do jego zarządzania powołany dedykowany proces. Co zatem zostało w procesie zarządzania poziomem usług?

Cele

Podstawowym celem procesu zarządzania poziomem usług jest zagwarantowanie, że wszystkie aktualne i planowane usługi, są dostarczane na uzgodnionym, wymaganym poziomie. Osiąga się ten cel poprzez ciągły cykl negocjacji, uzgadniania, monitorowania, raportowania i przeglądania wymaganych (dopuszczalnych) wartości parametrów SLA.

Proces koncentruje się na:

 • Definiowaniu, dokumentowaniu, uzgadnianiu, monitorowaniu, mierzeniu, raportowaniu i przeglądaniu poziomu, dostarczanych usług IT. Jeżeli jest potrzeba wprowadzane są środki naprawcze
 • Zapewnieniu i poprawie relacji i komunikacji z biznesem i klientami
 • Zapewnieniu, że zostaną określone, konkretne i mierzalne cele (wartości dopuszczalne) dla wszystkich usług IT
 • Monitorowaniu i poprawie satysfakcji klienta z jakości świadczonych usług
 • Zapewnieniu, że IT i Klienci mają jasne i jednoznaczne oczekiwania co do poziomu świadczonych usług
 • Zagwarantowaniu, że nawet jeżeli wszystkie wymagane wartości poziomu usług zostaną spełnione, będą podejmowane proaktywane działania, mające na celu ciągłą poprawę kosztową usług

Zakres

zarządzanie poziomem usług

Rysunek z książki ITIL Service Design

W zakresie procesu zarządzania poziomu usług jest zapewnienie regularnych kontaktów i komunikacji z klientami i menedżerami biznesowymi, w zakresie związanym z poziomem świadczonych usług. W tym względzie proces SLM powinien reprezentować dostawcę usług IT przed biznesem i biznes przed dostawcą usług IT. Zakres procesu SLM obejmuje również:

 • Współpracę z procesem zarządzania relacjami biznesowymi (proces na etapie strategii), w zakresie osiągnięcia celów procesu SLM
 • Negocjacje i uzgodnienie przyszłych (planowanych) wymagań na poziom usług i wartości dopuszczalnych (Service Level Requirements – SLR) dla wszystkich usług
 • Negocjacje i uzgodnienie aktualnych wymagań na poziom usług i wartości dopuszczalnych (Service Level Agreement – SLA)
 • Rozwijanie i zarządzanie odpowiednich umów OLA, które zagwarantują dotrzymanie celów w umowach SLA
 • Przeglądanie i zarządzanie umowami z dostawcami zewnętrznymi (Underpinning contracts),które zagwarantują dotrzymanie celów w umowach SLA
 • Proaktywne zapobieganie awarią usług, minimalizowanie ryzyka i poprawa jakości usług
 • Raportowanie i zarządzanie rzeczywistym poziomem usług i przeglądanie wszystkich przekroczeń poziomu usług zdefiniowanego w SLA
 • Okresowe przeglądy SLA, OLA i zakresu usług
 • Identyfikowanie możliwości usprawnień i wprowadzanie ich do rejestru usprawnień
 • Inicjowanie i koordynowanie planu poprawy usług (Service Improvement Plan – SIP)

Proces zarządzania poziomem usług nie obejmuje:

 • Negocjacji i uzgodnienia wymagań funkcjonalnych, oprócz tych funkcjonalności, które mogą wpływać na poziom świadczonych usług
 • Pilnowania aktywności, które są konieczne do zapewnienia wymaganego poziomu usług, ale są realizowane przez inne procesy takie jak zarządzanie dostępnością i zarządzanie pojemnością.
 • Negocjacji i podpisywania umów z dostawcami zewnętrznymi, za które odpowiada proces zarządzania dostawcami. SLM dostarcza tylko dane wejściowe i wymagane konsultacje.

Korzyści

Efektywnie funkcjonujący proces zarządzania poziomem usług zapewnia:

 • Interfejs dla biznesu, dla wszystkich zagadnień związanych z poziomem usług
 • Uzgodnione SLA z określonymi celami (wartościami dopuszczalnym) oraz informację zarządczą, że te cele są spełnione
 • Wyjaśnienie przyczyn źródłowych przekroczenia SLA i podejmowanie działań, które zagwarantują nie powtarzanie się tych przekroczeń
 • Wiarygodny kanał komunikacji i zaufane relacje z klientem i biznesem

Rodzaje SLA

SLA możemy definiować na kilka różnych sposobów.

 • SLA zorientowane na usługę, definiujemy jedno SLA dla usługi, chociaż może z niej korzystać wielu klientów. Problemem może być zróżnicowanie poziomu SLA, jeżeli usługa korzysta z tych samych elementów konfiguracji
 • SLA zorientowane na klienta, definiujemy SLA dla jednego klienta, uwzględniając wszystkie usługi jakie dla niego świadczymy
 • Wielopoziomowe SLA, którego przykładem może być trzypoziomowe SLA: poziom korporacji, poziom klienta i poziom usługi

Podsumowanie

To zaczyna się robić nudne :-). Zarządzanie poziomem usług to kolejny bardzo ważny proces w zarządzaniu usługami IT. Jest odpowiedzialny za ustalenie z biznesem, na jakim poziomie będą świadczone usługi IT. Musi przy tym uwzględniać wymagania biznesu i klienta, możliwości organizacji IT, posiadane zasoby sprzętowe i softwareowe oraz obowiązujące umowy z dostawcami zewnętrznymi. Żąglowanie tymi wszystkimi elementami, wymaga nie lada umiejętności od Menedżera poziomu usług. Potrzebne jest również doświadczenie w negocjowaniu, komunikacji, budowaniu relacji i balansowaniu pomiędzy biznesem a IT.

Pytanie: Jaki rodzaj SLA stosujesz najczęściej i dlaczego?


Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.