Niedoceniane utrzymanie

Podziel się

utrzymanie

Każdy nazywa je trochę inaczej: utrzymanie, operacje, eksploatacja, produkcja, serwis. Zapewne określeń znalazłoby się jeszcze więcej ale nie to jest najważniejsze. Czy utrzymanie jest ważne i potrzebne do działania systemów i usług informatycznych? Najprawdopodobniej każdy z IT i biznesu powiedział by, że tak. Ktoś przecież musi dbać o to aby aplikacje, systemy i usługi dla biznesu działały nieprzerwanie a w przypadku incydentów i problemów rozwiązywane były zgodnie z SLA. Nie ma chyba obecnie firmy, która nie korzystała by z rozwiązań informatycznych, a co raz więcej z nich w swoim modelu biznesowym jest wręcz „uzależnione” od IT. Dlaczego więc utrzymanie jest na końcu, dosłownie i w przenośni, jako obszar w IT? Czy to jest tylko moje odczucie czy może faktycznie nie przykładamy właściwej wagi do utrzymania?

Trochę teorii

Niezależnie jakie dobre praktyki w zarządzaniami usługami IT weźmiemy pod uwagę: ITIL, DevOps, COBIT, LeanIT, znajdziemy w nich obszar związany z „utrzymaniem”. To prawda występuje on przeważnie zawsze na końcu cyklu produkcyjnego ale taka jest jego natura. Tego się nie zmieni i z tym nie zamierzam walczyć. Czy jednak fakt, że utrzymanie jest ostatnim elementem w zarządzaniu usługami IT, oznacza że powinniśmy zająć się nim dopiero po zakończeniu cyklu wytwórczego usług, aplikacji, oprogramowania IT? Niestety w większości organizacji utrzymanie ma niski priorytet w cyklu